Experiències Smile a la carta

Si t’interessa alguna temàtica especial que no estigui inclosa dins del catàleg de Xerrades SMILE disponibles, és possible crear una xerrada a la carta. Només necessitaré saber-ho amb un mes i mig d’antelació per a poder preparar aquesta nova experiència personalitzada.